f tháng tư 2016 - Sách luật TP HCM

Trung Tâm Sách Luật TP. HCM

HOTLINE: 085.428.9533 - 0917 797 800

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG Trong những năm gầ...
Xem tiếp +

Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính mới nhất

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT Sách luật xử lý vi phạm hành chính 2016 Thờ...
Xem tiếp +

Chế độ kế toán doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung và chính sách thuế mới áp dụng trong các loại hình doanh nghiệp

CHẾ ĐỘ   KẾ   TOÁN DOANH NGHIỆP (Đã được sửa đổi, bổ sung)  VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ÁP DỤNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Chế độ kế to...
Xem tiếp +

Luật an toàn thực phẩm và quy định mới về chất phụ gia thực phẩm, quản lý chất lượng và xử phạt vi phạm hành chính

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH    Sách luật an toàn th...
Xem tiếp +

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu - chi theo luật ngân sách nhà nước năm 2016

Sách Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016   HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHO...
Xem tiếp +