f tháng năm 2016 - Sách luật TP HCM

Trung Tâm Sách Luật TP. HCM

HOTLINE: 085.428.9533 - 0917 797 800

Luật phòng cháy và chữa cháy - quy định chi tiết và chỉ đạo trọng tâm áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị

Luật phòng cháy và chữa cháy - quy định chi tiết và chỉ đạo trọng tâm áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị Luật phòng cháy và chữa cháy ...
Xem tiếp +

Luật bảo hiểm xã hội và hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết chi trả, hưởng, chế độ bảo hiểm (luật bảo hiểm y tế, luật việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và công tác hướng dẫn thực hiện)

L uật bảo hiểm xã hội và hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết chi trả, hưởng, chế độ bảo hiểm (luật bảo hiểm y tế, luật việc làm, bảo hiểm ...
Xem tiếp +

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp - những chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán áp dụng trong các đơn vị nhà nướcChế độ kế toán hành chính sự nghiệp - những chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán áp dụng trong các đơn vị nhà nước

C hế độ kế toán hành chính sự nghiệp -  những chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán áp dụng trong các đơn vị nhà nước C hế...
Xem tiếp +